Spareråd

Det er vigtigt at tjekke sin vandmåler jævnligt, f.eks. en gang om ugen. Utætte installationer og jordledninger kan nemlig i løbet af kort tid udlede flere tusinde kubikmeter vand – med en meget stor regning til følge.

Når måleren først har registreret det ekstra vandforbrug, er det for sent.

Det er den enkelte grundejer, der hæfter for alt vandforbrug inden for ejendommens skel – herunder også vandspild fra en utæt jordledning, der trænger til at blive fornyet.

Seneste nyt

Beretning fra vandværkets generalforsamling den 25. april 2017

Posted on

Søren Lauritsen blev valgt som dirigent til GF Alfred Møller aflagde bestyrelsens beretning som følger: Øster Brønderslev den 5. maj 2017 Ordinær generalforsamling 2017 Bestyrelsens beretning for 2016 Nye forbrugere i 2016, der er tilsluttet 2, til i alt 569 forbrugere. Bestyrelsesarbejde: Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder, bestyrelsen har deltaget i DV generalforsamling i Rebild, […]

Bestyrelsen