Spareråd

Det er vigtigt at tjekke sin vandmåler jævnligt, f.eks. en gang om ugen. Utætte installationer og jordledninger kan nemlig i løbet af kort tid udlede flere tusinde kubikmeter vand – med en meget stor regning til følge.

Når måleren først har registreret det ekstra vandforbrug, er det for sent.

Det er den enkelte grundejer, der hæfter for alt vandforbrug inden for ejendommens skel – herunder også vandspild fra en utæt jordledning, der trænger til at blive fornyet.

Seneste nyt

Åbent hus på vandværket , lørdag, den 2. juli fra kl. 13. 00 – 16.00.

Posted on

  Åbent hus på vandværket, lørdag, den 2. juli fra kl. 13. 16.00. I anledning af færdiggørelse af den nye lager/ kontorbygning ved vandværket og jubilæum for 1 bestyrelses medlem – inviterer vandværket hermed alle forbrugere til åbent hus/reception. Olfert Larsen har 30 års jubilæum som bestyrelses medlem. Få samtidig en rundvisning på vandværket og […]

Bestyrelsen