Spareråd

Det er vigtigt at tjekke sin vandmåler jævnligt, f.eks. en gang om ugen. Utætte installationer og jordledninger kan nemlig i løbet af kort tid udlede flere tusinde kubikmeter vand – med en meget stor regning til følge.

Når måleren først har registreret det ekstra vandforbrug, er det for sent.

Det er den enkelte grundejer, der hæfter for alt vandforbrug inden for ejendommens skel – herunder også vandspild fra en utæt jordledning, der trænger til at blive fornyet.

Seneste nyt

Nødforbindelse imellem Brønderslev Forsyning og Ø. Brønderslev Vandværk bliver snart etableret.

Posted Posted in Seneste nyt

Bestyrelsen har godkendt aftale om nødforbindelse imellem Brønderslev forsyning og Øster Brønderslev vandværk, forbindelsen bliver imellem gl. hovedvej og Øster Brønderslev vandværk. I forbindelse med etablering af motorvejen blev der lagt et vandrør, som ligger under motorvejen dette rør bliver nu benyttet, udgifterne bliver ligeligt fordelt mellem Brønderslev fors. og Ø.B- vandv. Der vil evt. […]

Årets generalforsamling bliver afholdt den 15. september kl. 19.30 i Samlingshuset. NB: Klik på den fremhævede tekst og læs det hele!

Posted Posted in Seneste nyt

Info. til alle forbrugere.  Årets generalforsamling bliver afholde den 15. september kl.19.30 i Samlingshuset.  Der har været oplyst om denne udsættelse på facebook og vandværkets hjemmeside umiddelbart efter opståen af corona virus.  Der bliver indkaldt efter vedtægterne forinden i bl.a. Oplandsavisen på et senere tidspunkt. 30/6 – sekretær Poul Erik Jensen

Bestyrelsen