Spareråd

Det er vigtigt at tjekke sin vandmåler jævnligt, f.eks. en gang om ugen. Utætte installationer og jordledninger kan nemlig i løbet af kort tid udlede flere tusinde kubikmeter vand – med en meget stor regning til følge.

Når måleren først har registreret det ekstra vandforbrug, er det for sent.

Det er den enkelte grundejer, der hæfter for alt vandforbrug inden for ejendommens skel – herunder også vandspild fra en utæt jordledning, der trænger til at blive fornyet.

Seneste nyt

Husk Husk : Måleraflæsning senest den 20/12 – se udsendte måleraflæsnings skema.

Posted Posted in Seneste nyt

Hej alle forbrugere.  I dag, søndag, den 20. december er der deadline for måleraflæsning. Der er udsendt måleraflæsnings skema til alle og indtastes nemt ved at klikke på linket på skemaet. Hvis aflæsnings skema ikke skulle være tilgængelig kan det alternativ printes ud her på hjemmesiden – under “Måleraflæsning” og så selv taste manuelt ind […]

Bestyrelsen