Spareråd

Det er vigtigt at tjekke sin vandmåler jævnligt, f.eks. en gang om ugen. Utætte installationer og jordledninger kan nemlig i løbet af kort tid udlede flere tusinde kubikmeter vand – med en meget stor regning til følge.

Når måleren først har registreret det ekstra vandforbrug, er det for sent.

Det er den enkelte grundejer, der hæfter for alt vandforbrug inden for ejendommens skel – herunder også vandspild fra en utæt jordledning, der trænger til at blive fornyet.

Seneste nyt

Billede af den nye moderne vandmåler “Flow Q 2200” og eksternt display ( kan tilkøbes) fra det danske firma “Kamstrup” i Skanderborg.

Posted Posted in Seneste nyt

Den nye moderne elektroniske vandmåler “Flow Q 2200” har utrolig mange lækage og kontrol funktioner – kort bl.a.: “Lytte funktion ”  så vi kan identificere lækager før og efter måleren i jord og stikledningen Nye infokoder – f.eks. hvis omgivelses temperatur kommer under f.eks. 3 grader så kan måleren informere om det så frost sprægninger  […]

Bestyrelsen