Spareråd

Det er vigtigt at tjekke sin vandmåler jævnligt, f.eks. en gang om ugen. Utætte installationer og jordledninger kan nemlig i løbet af kort tid udlede flere tusinde kubikmeter vand – med en meget stor regning til følge.

Når måleren først har registreret det ekstra vandforbrug, er det for sent.

Det er den enkelte grundejer, der hæfter for alt vandforbrug inden for ejendommens skel – herunder også vandspild fra en utæt jordledning, der trænger til at blive fornyet.

Seneste nyt

Generalforsamling i Samlingshuset, tirsdag, den 25. april kl. 19.30

Posted on

Hermed indkaldes der til den årlige generalforsamling for Ø.Brønderslev vandværk. Det foregår tirsdag, den 25. april kl. 19.30 i Samlingshuset, Ø. Brønderslev. Dagsorden iflg. vedtægter og bl.a. skal forslag sendes til formand, Alfred Møller senest en uge inden selve generalforsamlingen, dvs. vandværket ihænde senest den 18. april. Vandværket byder på smørrebrød og øl/vand efter generalforsamlingen. […]

Bestyrelsen