Beretning fra vandværkets generalforsamling den 25. april 2017

Posted Posted in Ikke kategoriseret

Søren Lauritsen blev valgt som dirigent til GF Alfred Møller aflagde bestyrelsens beretning som følger: Øster Brønderslev den 5. maj 2017 Ordinær generalforsamling 2017 Bestyrelsens beretning for 2016 Nye forbrugere i 2016, der er tilsluttet 2, til i alt 569 forbrugere. Bestyrelsesarbejde: Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder, bestyrelsen har deltaget i DV generalforsamling i Rebild, […]

Generalforsamling i Samlingshuset, tirsdag, den 25. april kl. 19.30

Posted Posted in Ikke kategoriseret

Hermed indkaldes der til den årlige generalforsamling for Ø.Brønderslev vandværk. Det foregår tirsdag, den 25. april kl. 19.30 i Samlingshuset, Ø. Brønderslev. Dagsorden iflg. vedtægter og bl.a. skal forslag sendes til formand, Alfred Møller senest en uge inden selve generalforsamlingen, dvs. vandværket ihænde senest den 18. april. Vandværket byder på smørrebrød og øl/vand efter generalforsamlingen. […]

Åbent hus på vandværket , lørdag, den 2. juli fra kl. 13. 00 – 16.00.

Posted Posted in Ikke kategoriseret

  Åbent hus på vandværket, lørdag, den 2. juli fra kl. 13. 16.00. I anledning af færdiggørelse af den nye lager/ kontorbygning ved vandværket og jubilæum for 1 bestyrelses medlem – inviterer vandværket hermed alle forbrugere til åbent hus/reception. Olfert Larsen har 30 års jubilæum som bestyrelses medlem. Få samtidig en rundvisning på vandværket og […]

Kort referat fra Generalforsamling, den 20. april + beretning.

Posted Posted in Ikke kategoriseret

Valg: genvalg Alfred Møller, Kjeld Andersen og Poul Erik Jensen. Suppleanter til bestyrelsen: Anders Larsen og Henrik Rasmussen. Valg til revisor: Knud Erik Sørensen. Revisorsuppleant: Kurt Kristiansen. 14 forbrugere samt bestyrelsen var mødt op til generalforsamlingen. Herunder: Bestyrelsens beretning om vandåret 2015: Møder bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder deltaget i Vandrådets årsmøde samt efterårsmøde, formanden […]