Åbent hus på vandværket , lørdag, den 2. juli fra kl. 13. 00 – 16.00.

Posted Posted in Ikke kategoriseret

  Åbent hus på vandværket, lørdag, den 2. juli fra kl. 13. 16.00. I anledning af færdiggørelse af den nye lager/ kontorbygning ved vandværket og jubilæum for 1 bestyrelses medlem – inviterer vandværket hermed alle forbrugere til åbent hus/reception. Olfert Larsen har 30 års jubilæum som bestyrelses medlem. Få samtidig en rundvisning på vandværket og […]

Kort referat fra Generalforsamling, den 20. april + beretning.

Posted Posted in Ikke kategoriseret

Valg: genvalg Alfred Møller, Kjeld Andersen og Poul Erik Jensen. Suppleanter til bestyrelsen: Anders Larsen og Henrik Rasmussen. Valg til revisor: Knud Erik Sørensen. Revisorsuppleant: Kurt Kristiansen. 14 forbrugere samt bestyrelsen var mødt op til generalforsamlingen. Herunder: Bestyrelsens beretning om vandåret 2015: Møder bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder deltaget i Vandrådets årsmøde samt efterårsmøde, formanden […]

Vandværkets generalforsamling , den 20. april kl. 19.30 i Samlingshuset Ø. Brønderslev

Posted Posted in Ikke kategoriseret

Der afholdes den årlige generalforsamling i Ø.Brønderslev Vandværk amba, onsdag, den 20. april kl. 19.30 i Samlingshuset. Dagsorden iflg. vedtægterne. Der serveres snitter, øl og vand efter generalforsamlingen. Alle andelshavere/forbrugere er meget velkomne til at møde op og høre nyt fra vores lokale vandværk. vh / sekretær Poul Erik Jensen

Info. om byggeriet – Nu er der tag på og håndværkere er igang.

Posted Posted in Ikke kategoriseret

Så er der kommet spær og lægter samt tag på den nye bygning ved vandværket og byggeriet skrider fremad nu. Idag har tømrerfirmaet “Brønderslev byg og bolig” sat udhæng m.m op så det grønne tagpap snart kan blive påsat. El-firmaet “El- teknik” har ligeledes været igang med stikkontakter og øvrig strømforsyning til bygningen. / sekretær […]

Så er byggeriet startet med “Kontor/opbevarings rum” ved vandværket.

Posted Posted in Ikke kategoriseret

I foråret besluttede bestyrelsen at investere i en ny “Velfærds” bygning til kontor/opbevarings rum da skrappere miljøregler gør at vi ikke mere på opbevare brønde og andre ting på selve vandværket. Byggeriet er nu godt igang og murermester Anders Møller vandt enter prisen ud af ialt 3 tilbud bestyrelsen havde indhentet. Anders Møller har hjulpet […]