Spareråd

Det er vigtigt at tjekke sin vandmåler jævnligt, f.eks. en gang om ugen. Utætte installationer og jordledninger kan nemlig i løbet af kort tid udlede flere tusinde kubikmeter vand – med en meget stor regning til følge.

Når måleren først har registreret det ekstra vandforbrug, er det for sent.

Det er den enkelte grundejer, der hæfter for alt vandforbrug inden for ejendommens skel – herunder også vandspild fra en utæt jordledning, der trænger til at blive fornyet.

Seneste nyt

Generalforsamling i Vandværket er nu sat til den 10. august kl. 19.30 i Samlingshuset i Ø. Brønderslev

Posted Posted in Seneste nyt

Hej alle forbrugere. Vi har planlagt den årlige ( og jo udsatte) generalforsamling til den 10. august kl. 19.30 i Samlingshuset i Ø.Brønderslev. Så sæt allerede nu et kryds og mere info. kommer på senere og ligeledes lagt op på Øster Brønderslev Facebook gruppen. vh Bestyrelsen i Øster Brønderslev Vandværk / Poul Erik, sekretær

Bestyrelsen