Billede af den nye moderne vandmåler “Flow Q 2200” og eksternt display ( kan tilkøbes) fra det danske firma “Kamstrup” i Skanderborg.

Posted Posted in Seneste nyt

Den nye moderne elektroniske vandmåler “Flow Q 2200” har utrolig mange lækage og kontrol funktioner – kort bl.a.: “Lytte funktion ”  så vi kan identificere lækager før og efter måleren i jord og stikledningen Nye infokoder – f.eks. hvis omgivelses temperatur kommer under f.eks. 3 grader så kan måleren informere om det så frost sprægninger  […]

Husk Husk : Måleraflæsning senest den 20/12 – se udsendte måleraflæsnings skema.

Posted Posted in Seneste nyt

Hej alle forbrugere.  I dag, søndag, den 20. december er der deadline for måleraflæsning. Der er udsendt måleraflæsnings skema til alle og indtastes nemt ved at klikke på linket på skemaet. Hvis aflæsnings skema ikke skulle være tilgængelig kan det alternativ printes ud her på hjemmesiden – under “Måleraflæsning” og så selv taste manuelt ind […]

Nødforbindelse imellem Brønderslev Forsyning og Ø. Brønderslev Vandværk bliver snart etableret.

Posted Posted in Seneste nyt

Bestyrelsen har godkendt aftale om nødforbindelse imellem Brønderslev forsyning og Øster Brønderslev vandværk, forbindelsen bliver imellem gl. hovedvej og Øster Brønderslev vandværk. I forbindelse med etablering af motorvejen blev der lagt et vandrør, som ligger under motorvejen dette rør bliver nu benyttet, udgifterne bliver ligeligt fordelt mellem Brønderslev fors. og Ø.B- vandv. Der vil evt. […]