Generalforsamling 2023

Referat GF 2023

Bestyrelsens beretning 2023

Øster Brønderslev Vandværks nye vedtægter

Angående de foreslået nye vedtægter. Det som er markeret med rødt, er det som foreslås slettet, og det som er markeret med grønt er det som foreslås indsat i vedtægterne.

Det blev ved afstemning vedtaget, at ændre vedtægterne til det som Bestyrelsen havde fremlagt. Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, så en endelig vedtagelse kan finde sted.