Ekstra ordinær generalforsamling

Øster Brønderslev Vandværk amba
afholder ekstraordinær generalforsamling
i Samlingshuset Øster Brønderslev
torsdag den 1. juni 2023 kl. 19.30
Dagsorden og vedtægtsændringerne kan ses her:

Dagsorden:
1 – Valg af dirigent
2 – Vedtægtsændringer
3 – Eventuelt

Øster Brønderslev Vandværks nye vedtægter