Takster

Takster er gældende fra januar 2022  NB: NB:  Alle nedennævnte priser er PLUS MOMS –  ( enkelte poster er dog moms fritaget – spørg kasserer herom, tak)

Anlægsbidrag:

Hovedanlæg Forsyningsledning Stikledning I alt
Parcelhuse rækkehuse i bymæssig bebyggelse 4.522,00 7.053,15 7.406,50 18.981,65
Parcelhuse på Dansehøj Er betalt Er betalt 7.406,50 7.406,50
Parcelhuse uden for bymæssig bebyggelse 4.522,00 13.935,35 8.287,57 26.744,92
Landbrug, landhuse, institutioner og erhverv
under 500 m´3 4.522,00 19.538,68 8.287,57 32.348,25
500 m´3 til 1000 m´3 9.039,00 19.538,68 8.287,57 36.865,25
Over 1000 m´3 13.564,00 19.538,68 8.287,57 41.390,25

Anlægsbidrag reguleres efter indeks for vandforsyningsanlæg.

Anlægsbidrag skal erlægges inden tilslutning kan påbegyndes.

Måler anbringes i målerbrønd ved ejers skel

Ejendomme hvor tilslutning nødvendiggør trykforøger fastsættes tilslutningsafgift efter aftale

For industri og institutioner fastsættes tilslutningsafgift efter nærmere vurdering af bestyrelsen. Udtræden af selskabet kan ske i henhold til § 6 i vedtægter

Driftsbidrag
M3 Kr. 3,25
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig Kr. 450,00
Målerleje Kr. 150,00
Gebyrer
Rykkergebyr Kr. 100,00
Lukke/genåbningsgebyr (excl. omkostninger) Kr. 500,00
Flyttegebyr Kr. 100,00
Udlevering af ejendoms oplysninger Kr. 200,00
Indeks for vandforsyningsanlæg i % 0,00%
Samlede afgiftssats pr. m3 Kr. 6,18

Alle ovennævnte takster er excl. gældende moms. Der tages forbehold mod trykfejl.