Historie

oebØster Brønderslev Vandværks første boring fandt sted 1933

Vandværket startede som gårdmejeriet “Doktorgården”

Det nye vandværk på Poldersvej 20 blev etableret i 1984, og er sidenhen løbende blevet moderniseret – med udskiftninger af pumper og filtre – som i dag står nyrestaureret.

Mange af de gamle ledningsnet er blevet udskiftet – og bliver udskiftet i den udstrækning som de trænger, og der er penge til det.

I forbindelse med vandværkets 75 års jubilæum i 2008 blev der mod øst tilkøbt jord på ca. 1 tdl. til flere boringer.