Generalforsamling i Samlingshuset den 21. april kl. 19.30

Til forbrugere i Øster Brønderslev Vandværk Amba

Så er det igen tiden hvor der er generalforsamling i Vandværket
Det foregår i Samlingshuset torsdag den 21. april kl. 19.30 og dagsorden iflg. vedtægterne.

Kom og hør hvad bestyrelsen har lavet gennem året og få en vandsnak med naboen eller andre
vi skal samtidig tage afsked med vores mange årige formand Alfred Møller
samtidig vil vi gerne at man  møder op og evt. vil deltage i arbejdet med at sikre godt drikkevand til
Jer selv, børn, børnebørn og vores efterkommere.
Et bestyrelses arbejde kræver ikke meget tid ca. 4-6 møder årligt –
husk vand er den vigtigste fødevare vi har.

Med venlig hilsen

Øster Brønderslev Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsen