Husk Husk : Måleraflæsning senest den 20/12 – se udsendte måleraflæsnings skema.

Posted Posted in Seneste nyt

Hej alle forbrugere.  I dag, søndag, den 20. december er der deadline for måleraflæsning. Der er udsendt måleraflæsnings skema til alle og indtastes nemt ved at klikke på linket på skemaet. Hvis aflæsnings skema ikke skulle være tilgængelig kan det alternativ printes ud her på hjemmesiden – under “Måleraflæsning” og så selv taste manuelt ind […]

Nødforbindelse imellem Brønderslev Forsyning og Ø. Brønderslev Vandværk bliver snart etableret.

Posted Posted in Seneste nyt

Bestyrelsen har godkendt aftale om nødforbindelse imellem Brønderslev forsyning og Øster Brønderslev vandværk, forbindelsen bliver imellem gl. hovedvej og Øster Brønderslev vandværk. I forbindelse med etablering af motorvejen blev der lagt et vandrør, som ligger under motorvejen dette rør bliver nu benyttet, udgifterne bliver ligeligt fordelt mellem Brønderslev fors. og Ø.B- vandv. Der vil evt. […]

Årets generalforsamling bliver afholdt den 15. september kl. 19.30 i Samlingshuset. NB: Klik på den fremhævede tekst og læs det hele!

Posted Posted in Seneste nyt

Info. til alle forbrugere.  Årets generalforsamling bliver afholde den 15. september kl.19.30 i Samlingshuset.  Der har været oplyst om denne udsættelse på facebook og vandværkets hjemmeside umiddelbart efter opståen af corona virus.  Der bliver indkaldt efter vedtægterne forinden i bl.a. Oplandsavisen på et senere tidspunkt. 30/6 – sekretær Poul Erik Jensen