GF i vandværket den 15/4, 2020 – er aflyst/bliver udsat!

I lokalbladet på side 11 er der indkaldelse til GF i vandværket – men pga. corona virus og myndighedernes anbefalinger så har bestyrelsen besluttet at AFLYSE GF  den 15/4!

Så den ordinære årlige GF bliver udsat og jo således indkaldt på ny når den alvorlige corona virus forhåbentlig snart begynder at aftage.  Indkaldelse bliver annonceret i Oplandsavisen, på Ø.B facebook side og på vandværkets hjemmeside her.

venlig hilsen – Bestyrelsen i Ø. Brønderslev Vandværk.