Nødforbindelse imellem Brønderslev Forsyning og Ø. Brønderslev Vandværk bliver snart etableret.

Bestyrelsen har godkendt aftale om nødforbindelse imellem Brønderslev forsyning og Øster Brønderslev vandværk, forbindelsen bliver imellem gl. hovedvej og Øster Brønderslev vandværk. I forbindelse med etablering af motorvejen blev der lagt et vandrør, som ligger under motorvejen dette rør bliver nu benyttet, udgifterne bliver ligeligt fordelt mellem Brønderslev fors. og Ø.B- vandv. Der vil evt. blive tilkoblet nogle forbrugere på rørledningen, for at have et vist forbrug på ledningen for at undgå gammel vand.

1/7 2020 /  sekretær Poul Erik Jensen