Billede af den nye moderne vandmåler “Flow Q 2200” og eksternt display ( kan tilkøbes) fra det danske firma “Kamstrup” i Skanderborg.

Den nye moderne elektroniske vandmåler “Flow Q 2200” har utrolig mange lækage og kontrol funktioner – kort bl.a.:

“Lytte funktion ”  så vi kan identificere lækager før og efter måleren i jord og stikledningen

Nye infokoder – f.eks. hvis omgivelses temperatur kommer under f.eks. 3 grader så kan måleren informere om det så

frost sprægninger  undgås eller hvis batteri niveau er lavt.

Aktuelt flow ( l/h) vises i display og 6 cifre i måling med M3

Timelogger i måler, gemmer timedato 60 dage tilbage

Høj levetid på op til 16 år med samme stabile nøjagtighed og høje kvalitet som Kamstrups intelligente målere er kendte for.

 

Dvs. al mulig lækage og kontroller  er at finde i selve måleren og såfremt vandmåleren kommer til at sidde i en målerbrønd et stykke

fra huset så kan Kamstrup´s display “Geo”  ( se billedet) tilkøbes så man i stuen hele tiden kan aflæse vandforbrug, aktuelt flow og få

alarmer ved f.eks. unødvendigt vandforbrug m.m.