Referat fra Generalforsamling, den 15. april 2015

1) Dirigent blev Anders Larsen
2) Bestyrelsens beretning = indlagt seperat på siden her.
3) Regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger
4) – –
5) Der var ikke indkommet nogle forslag.
6) Valg: Genvalgt blev: Søren Kimer, Ø. Linderup og Olfert Larsen, Ø. Brønderslev
7) Valg af suppleanter: Anders Larsen, Lindevej og Kjeld Andersen, Bøgevej – begge Ø. Brønderslev
8) Valg af revisor: Genvalg til Ole Jensen, Gråstenvej, Ø. Brønderslev
9) Valg af revisor suppleant: Knud Erik Sørensen, Bålhøj, Ø.B.
10) Evt: Her var der løs snak og aftenen sluttede med smørrebrød og øl/vand til de fremmødte.

Referent: Sekretær Poul Erik Jensen