Ordinær generalforsamling 2015

Øster Brønderslev, 15. april 2015

Bestyrelsens beretning 2014

Der er i 2014 tilsluttet to nye forbrugere, to forbrugere er ophørt, da husene er saneret, i alt 563 aktive målere. Udstykningen af 7 grunde på Danserhøj er nu ved at være i gang.

Fra værket er der udpumpet: 100.260 m3 og solgt til forbrugerne: 99.819 m3, der er et spild på 441 m3.

Møder: 5 bestyrelsesmøder i vandværket, i vandrådet 1 årsmøde, 2 emnemøder, formanden som er bestyrelsesmedlem i vandrådet har deltaget i bestyrelsesmøder der, samt deltaget i regionens vandrådsmøde i Hanstholm, 4 fra bestyrelsen har deltaget i FVD generalforsamling i Rebild.

Vandkvaliteten er som sædvanlig god alle analyseresultater ligger inden for anførte min./max. kravværdier. Analyseresultater kan ses under analyserapporter.

  • 2 prøver er taget fra afgangshane på vandværket
  • 2 prøver er taget ude på ledningsnettet
  • 2 prøver er taget ved boringskontrol

Kastanievej har fået fornyet gammel eternitledning, som der har været brud på, nyt svejserør, der er etableret målerbrønd hvor der ikke var en i forvejen, kommunen har i den forbindelse lagt nyt fortov.

På sidste års generalforsamling var der 3 forslag

  1. tilbygning ved vandværket til lager, toilet med håndvask og opholdsrum, vi venter på byggetilladelse.
  2. Grundfos elektronisk overvågning samt sms alarm hvis der er noget der svigter på vandværket.
  3. Solcelleanlæg dette er ikke kommet videre.

Vi arbejder med at få et SMS system således at vandværket kan sende en SMS i tilfælde ledningsbrud og der bliver lukket for vandet, og andre situationer.

 

Formand

Alfred Møller