Referat fra ordinær generalforsamling den 9. april 2014

Referat fra GF. Den 9. april 2014
1) Valg af dirigent: Vi ordnede det selv da der slet ingen forbrugere var mødt op.
2) Beretning: Formand Alfred Møller aflagde en fyldelstgørende beretning som er vedlagt her på original referat.
3) Regnskab: Dette blev forelagt og viste et overskud på kr. 45.173 kr. og GF. Godkendte regnskabet.
4) Budget: Budgettet blev gennemgået og der budgetteres med et underskud på kr. 73.073 og dette fandt GF. Ok og vedtaget.
5) Indkomne forslag: Fra bestyrelsen er der forslag om at den faste årlige afgift pr. bolig stiger fra 400 kr. til 450 kr. pr. 1/1 2015. Dette blev vedtaget.
Herudover har bestyrelsen forslag om:
1) Tilbygning ved vandværket med depotrum, vældfærds rum med et lille toilet.
2) Solcelle anlæg på det nyindkøbte jord bag ved vandværket
3) Overvågnings anlæg på vandværket til imødegåelse af f.eks. for lav vandstand på værket m.m.
De sidste 3 forslag kigges nærmere på og vi indhenter tilbud på forslag 1, Solcelle anlæg indhentes der også tilbud.
Beslutning på disse 2 forslag tager bestyrelsen på et senere tidspunkt. Mht. til overvågningsanlæg – har bestyrelsen kigget på mindre anlæg hos Grundfos til rimelige penge og dette tages der også beslutning om senere.

6) Valg til bestyrelsen: Der var genvalg til Alfred Møller, Kjeld Andersen og Poul Erik Jensen. Konstituering fandt sted samme aften og forblev uændret.
DVS: Formand er Alfred Møller, kasserer er Kjeld Andersen, sekretær er Poul Erik Jensen, menige bestyrelses medlemmer er:
Olfert Larsen og Søren Kimer

7) Suppleanter til bestyrelsen: Lars Juul og Kim Sloth blev genvalgt.
8) Valg af revisor: Jens Poulsen var på valg og blev genvalgt.
9) Revisor suppleant: Her blev Anders Larsen genvalgt.
10) Evt: Her var der løs snak og GF sluttede med et par smørrebrød og øl/vand.

Ref: Poul Erik Jensen _____________________________________

AM: __________________________________________

KA: __________________________________

SK: _____________________________________

OL: ______________________________