Kort referat fra Generalforsamling, den 20. april + beretning.

Valg: genvalg Alfred Møller, Kjeld Andersen og Poul Erik Jensen. Suppleanter til bestyrelsen: Anders Larsen og Henrik Rasmussen. Valg til revisor: Knud Erik Sørensen. Revisorsuppleant: Kurt Kristiansen.

14 forbrugere samt bestyrelsen var mødt op til generalforsamlingen.

Herunder: Bestyrelsens beretning om vandåret 2015:

Møder bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder deltaget i Vandrådets årsmøde samt efterårsmøde, formanden har deltaget i vandrådets bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har været med på virksomheds besøg i Aarhus ( nyt vandværk m.m. ). Arrangeret af DV.

FVD er blevet til DV ( Danske vandværker)

Vandværkets hjemmeside kom til at køre igen i foråret 2015: www.oeb-vandvaerk.dk

Rambøll mail system forbrugeraflæsning giver et hurtigt overblik og vi kan sende mail til forbruger vedrørende aktiviteter samt orientering om lukning af vandet.

Trykforøger til Lindevej, Platanvej, Nibstrup trykforøgeren er placeret på vandværkets grund, der vist tilfredshed med det øgede tryk på vandet.

Grundfor alarmsystem er monteret på vandværket, bestyrelsen kan følge driften på vandværket. Formanden får en alarm via sms hvis noget svigter på værket, formentlig i så god tid at fejlen kan rettes inden forbrugerne mister vand i hanen.

Ledningsbrud et på Broengen, Bål høj og Eng vej. Der lagt ny ledning på Kapelvej der var gl. dårlig jernrør.

Den nye velfærdsbygning er færdig og taget i brug, bestyrelsen har tænkt at der skal holdes åben hus i forsommeren.

Der er kommet ny regnskabsvejledning man må ikke bare have penge på bankbogen der skal foreligge en investeringsplan som skal sendes med regnskab til Kommunen.

Regnskab årets resultat er 67,675 kr. Prisen på vand fortsætter uændret også nyetablering. Et lille fald i afgiften på 28 øre.

Brønderslev forsyning har nu prøveboret på Pilevej i 3 uger formanden pejlede vandværkets boring lige så lang tid for at se om der kom sænkning af grundvandet, dette var tilsyneladende ikke tilfældet, der er tilsyneladende besluttet etablering af et nyt stort vandværk bestyrelsen for Ø. B. vandværk vil blive kaldt til møde med Br. Forsyning.

Vandværket anbefaler forbrugerne at kontrollere vand installationen for utætheder ved at lukke for alle haner, så skal målerhjulet stå helt stille, gør det ikke det skal man få undersøgt sin installation ( gør dette en gang imellem måske som fast rutine.) ligeledes anbefales det at orientere sig om hvor stophanen befinder sig, det er for sent når man pludselig står og skal lukke for vandet, det er ikke alle der har en stophane men så er der en målerbrønd hvor der kan lukkes for vandet.