Generalforsamling i Samlingshuset, tirsdag, den 25. april kl. 19.30

Hermed indkaldes der til den årlige generalforsamling for Ø.Brønderslev vandværk.

Det foregår tirsdag, den 25. april kl. 19.30 i Samlingshuset, Ø. Brønderslev.

Dagsorden iflg. vedtægter og bl.a. skal forslag sendes til formand, Alfred Møller senest en uge inden selve generalforsamlingen, dvs. vandværket
ihænde senest den 18. april.

Vandværket byder på smørrebrød og øl/vand efter generalforsamlingen.

Mød gerne op og hør bestyrelsens beretning for år 2016. Vær nysgerrig og stil spørgsmål til bestyrelsens medlemmer, om vandværks drift og meget mere.

Brønderslev Forsyning påtænker stor indvinding af vand / nyt vandværk ganske få km fra Ø.Brønderslev Vandværk – kom og hør hvad det er for noget.

Vi har et meget velfungerende vandværk med en rigtig god vandkvalitet og det skal vi gerne fortsætte med i mange år fremover.

/ Poul Erik Jensen