Referat fra GF den 17. april.

Bestyrelsens beretning Ø.B. Vandværks år 2017.

 

 

Der var ca. 25 deltagere og der var bl.a. forslag fra bestyrelsen om vi skulle gå over til de nye moderne
elektroniske vandure – herom var der en del debat og det endte med at vi slår tiden an og indhenter mere info.
herom og tager det op på et senere tidspunkt evt. til næste GF.
På valg var:  Formanden Alfred Møller, Kjeld Andersen og undertegnede ( Poul Erik) – og de var alle villige til genvalg.
                    Dog – tilbød jeg at såfremt der var nogen af de fremmødte forbrugere der kunne tænke sig at
                    komme med i bestyrelsen – så ville jeg gerne afgive min post – men det var der ikke – så
Bestyrelsen er stadig:  Alfred Møller, Kjeld Andersen, Søren Kimer, Olfert Larsen og Poul Erik Jensen.
Suppleanter der blev valgt:  Anders Larsen og Mads holm
Valg af kritisk revisor:  På valg var:  Knud Erik Sørensen og han blev genvalgt.
Bestyrelsen opfordrer til at alle forbrugere får afprøvet ( og fundet) deres stophaner ved huset og også
at man går ind og søger oplysninger på Vandværkets flotte hjemmeside:  www.oeb-vandvaerk.dk
vh – sekretær Poul Erik Jensen
     Ø. Brønderslev Vandværk

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Øster Brønderslev den 22. april 2018

Ordinær generalforsamling den 17-04-2018

Bestyrelsens beretning for 2017

Der er i 2017 udpumpet 104333 m3 vand til forbrugerne, der er brugt 1915 m3 vand til filter sk.

4 nye forbrugere er tilsluttet vandværket, 2 målere sløjfet gl. børnehave til i alt 572 forbrugere.

Bestyrelses aktiviteter, afholdt 4 bestyrelsesmøder, vandværks udstilling i Års, i marts og juni mdr. koordinations forum hvor der drøftes grundvands beskyttelse og indsatsplaner som bliver implementeret inden længe, deltaget i DV. Generalforsamling, hvor der bl.andet blev drøftet hvad der er sket i hovedbestyrelsen formand og næstformand er stemt ned direktøren afskediget med straks varsel.

På nyetablering/ny forbrugere er der lagt indeks 1,91 %

Vandværkets kort materiale, som vandv. Har haft hos Nyfors/SE, de har sagt denne aftale op og derfor er der lavet aftale med Rambøll, som vandv. Har afregningssystem hos, derfor var der rabat på en kontrakt mere, de styrer vandv. Kort samt aflevering til LER og fra.

(alt er elektronisk).

I juli mdr. var der tilsyn fra Kommunen på vandværket/boringer, rentvandstank, alt er godkendt uden ændringer (lang fin rapport).

I okt. Mdr. blev der lavet en del fornyelse af ledningsnettet på Poldervej.

I okt. Mdr. var der service på vandværket/boringer, alt er justeret og i fin orden, der blev samtidigt monteret ny hovedmåler, efterfølgende blev boring nr. 4 renset og der blev monteret nyt borerør i rustfri stål. Det gamle er galvaniseret rør som kan tæres.

Efterårets megen regn gjorde at nogle målerbrønde var fyldt med vand enkelte steder var låget skudt ovenud, der var der besvær med aflæsning. Der var forbrugere som fik en slem overraskelse idet deres anlæg var utæt og forbruget havde været betydelig højere end det skulle være.

Analyse kontrol antal og hvilke analyser der skal tages er bestemt af kommunen (se skema). Der er nye regler for prøvetagning hos forbrugerne man må ikke lade vandet løbe inden prøven tages EU regler, vandhanerne skal ikke mere være VA godkendte derfor er kvaliteten ikke altid den bedste, drik ikke det første vand når der ikke har været forbrug eks. Natten over, brug det til blomstervanding.

Alle prøver fra afgangshane på vandværket og hos forbrugerne samt boringskontrol ligger alle indenfor anførte min./max kravværdier, alle resultater kan ses inde på vandværkets hjemmeside www.oeb-vandvaerk.dk

Der har også i 2017 været besøg på vandværket fra Øster Brønderslev skole 4 klasser i to hold.

(tak til bestyrelsen for godt samarbejde)