Regnskab år 2017 i Vandværket – hovedtal.

Til GF den 17/4   blev regnskabet fremlagt og eksemplarer udleveret til de fremmødte forbrugere og her

er  hovedtal og forside af års rapporten. Regnskabet kan til enhver tid fremvises og afhentes af alle

forbrugere og vi pointerer gerne at alle noteposter på omkostnings sider er deltaljeret beskrevet f.eks.

med drifts og administrations omkostninger.

/   sekretær Poul Erik Jensen